Aktuellt

Den 25:e september besöktes Rinkebyakademien av författarinnan Cecilia Samartin. Besök var en succé. Ungdomarna lyssnade med spänning när Cecilia berättade om sin uppväxt och sitt liv. Cecilia är flyktingen från Kuba som kom med sin familj till USA som liten. Hon är bosatt i Los Angeles och har en bakgrund som psykolog och socialarbetare. Cecilia Samartin är starkt engagerad i kvinnors mänskliga rättigheter på Kuba. Hon är bland annat årets gäst på Internationell författarscen.

Magnus Engberg och Anders Harling berättar om mentorskapet, samarbetet med Rinkebyakademien och vad det betytt för dem.

Rinkebyakademien har valt att ha extraöppet för att inge trygghet och positivitet, låta ungdomarna komma till tals och för att höra deras synpunkter på upploppen.

Instagram

Utbildning,
mentorskap 
och näringsliv 

 

 

Rinkebyakademien är en brygga till näringslivet, för alla de ungdomar som brinner av ambitioner, men saknar stöd och egentliga möjligheter. Här får eleverna stöd i sin personliga utveckling bland annat genom kunskap, kontakter och sociala förutsättningar. För att stärka sitt självförtroende, utbildas och utmanas, och för ett arbete inom näringsliv eller den akademiska sfären.  Mer om oss ›